Học bổng Song phương Bỉ

Học bổng Song phương Bỉ, được Chính phủ Bỉ cấp thông qua Tổng vụ Hợp tác Phát triển và Viện trợ nhân đạo (DGD) trực thuộc Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Bỉ, dành cho cán bộ trẻ tuổi trên mọi miền đất nước Việt Nam mong muốn theo học các khóa đào tạo thạc sĩ tại các trường đại học của Bỉ nhằm tiếp thu kiến thức và chuyên môn mới để đóng góp vào sự phát triển của nước nhà.

Chương trình Học bổng Song phương Bỉ năm học 2014-2015 đã bắt đầu mở. Sẽ có 30 (ba mươi) suất học bổng thạc sĩ toàn phần được cấp. Hồ sơ xin học bổng sẽ được tiếp nhận từ ngày 09/09/2013 đến ngày 02/12/2013.

Thí sinh từ mọi miền của Việt Nam, từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng, đặc biệt là phụ nữ và những người ở vùng sâu vùng xa.

Thông tin chi tiết và đơn xin học bổng có thể xem tại đây.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]