Lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2013

Ngày 6/06/2013, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã long trọng diễn ra Lễ trao bằng tiến sĩ Nông nghiệp và Tiến sĩ Kỹ thuật cho 8 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tại Viện.

Trong 8 nghiên cứu sinh được nhận bằng có 5 Tiến sĩ Nông nghiệp và 3 Tiến sĩ Kỹ thuật. Tính đến tháng 6 năm 2013 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã đào tạo được 109 Tiến sĩ.

Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trao bằng cho các Tiến sĩ

Tới dự Lễ trao bằng tiến sĩ có: Giám đốc, các phó giám đốc Viện, tập thể hướng dẫn khoa học của các Nghiên cứu sinh. Các trưởng, phó Ban, các Viện trưởng, Phó viện trưởng các Viện nghiên cứu thuộc Viện tại Hà Nội, cùng đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức và đồng nghiệp, người thân của các tân tiến sĩ.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]