Thể lệ viết và gửi bài đăng Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp

  1. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp công bố và giới thiệu các bài tổng quan, các công trình nghiên cứu, thông báo khoa học thuộc ngành Lâm nghiệp trong và ngoài nước.
  2. Bài viết được soạn thảotrên máy vi tính (Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12) theo hướng dẫn chi tiết tham k hảo tại địa chỉ http://www.fsiv.org.vn.
  3. Bản thảo gửi đăng gồm 1 bản in chính và một bản điện tử. Bài Tổng quan không dài quá 15 trang in, bài báo không dài quá 10 trang in và thông báo không dài quá 4 trang in.
  4. Các thuật ngữ khoa học nếu chưa được Việt hóa thì ưu tiên dùng nguyên bản tiếng Anh. Đối với thuật ngữ từ các ngôn ngữ không thuộc hệ la tinh thì phải có phiên âm la tinh.
  5. Các bài viết đều phải có tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Phần tóm tắt/summary gồm ít nhất 250-350 từ, nội dung phải phản ánh đầy đủ thông tin chính của bài viết. Từ khóa ít nhất 3 từ
  6. Trích dẫn bằng cách ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn. Tài liệu tham khảo cuối bài ghi rõ nguồn tài liệu gồm: (i)Họ tên tác giả; (ii) Năm xuất bản; (iii) Tên bài báo, tên sách….(iv) Tên tạp chí đối với bài báo hoặc tên nhà xuất bản và nơi xuất bản đối với sách; (v) Ghi rõ tập, số, trang đầu-trang cuối của tài liệu.
  7. Tác giả được tặng 01 cuốn Tạp chí có bài được đăng.
  8. Mọi giao dịch đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau:

Bộ phận Thông tin tư liệu, Phòng Kế hoạch Khoa học,

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam,

Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.38362231

Email: tapchi@fsiv.org.vn

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]