Sử dụng cây bản địa vào trồng rừng ở Việt Nam (chương 2)

III. Cây đặc sản

Cây Quế

Tên khoa học: Cinnamomum cassia Bl.

Họ: Re (Lauraceae).

1. Mô tả hình thái

Quế là cây thân gỗ sống lâu năm, ở tuổi 30 – 35 quế có thể cao 18 – 20m, đường kính đạt 10 – 45cm, quế có lá đơn mọc cách hoặc gần đối, lá có 3 gân gốc kéo dài lên tận đầu ngọn lá.

Quế có tán lá hình trứng xanh quanh năm, tỉa cành tự nhiên kém. Các bộ phận của quế đều có chứa tinh dầu, đặc biệt là ở vỏ có thể đạt 3 – 4% trọng lượng khô.

Hoa tự chùm mọc ở đầu cành, hoa nhỏ màu trắng hay phớt vàng.

2. Đặc điểm sinh thái

Quế phân bố rộng, có thể sinh trưởng tốt cả ở miền Nam và miền Bắc Việt Nam. Tùy theo ở phía Nam hay phía Bắc mà quế có thể phân bố từ độ cao 200m (ở phía Bắc) cho đến 600 – 800m (ở phía Nam), nơi có khí hậu ôn hòa nhiệt độ từ 20 – 290C, độ ẩm không khí cao > 85% và chỉ số khô hạn thấp (<0.3) và có lượng mưa hàng năm cao (2.000 - 4.000 mm).

Quế là cây trung tính, cây quế lúc nhỏ cần có bóng che thích hợp, ở 1 – 2 năm đầu cần độ tàn che 40 – 60% ánh sáng trực xạ. Khi lớn lên, mức độ chịu bóng giảm dần và mức độ ưa sáng ngày một tăng, đến năm thứ 3 – 4 thì cây quế hoàn toàn ưa sáng.

Quế là cây rất mẫn cảm với nhiệt độ, ở tuổi vườn ươm quế chỉ chịu được nhiệt độ 40 – 450C, cây trên rừng khả năng chịu nhiệt của lá quế có khá hơn 45 – 480C. Đặc điểm kém chịu nóng này có thể là nguyên nhân giới hạn vùng phân bố của quế.

Tin mới nhất

[logo-slider]