Phần mềm đánh giá đất lâm nghiệp FOLES

Hoàng Việt Anh, Ngô Đình Quế

Trung Tâm Nghiên cứu Sinh Thái và Môi trường rừng

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Phần mềm FOLES được xây dựng dựa trên phương pháp đánh giá lập địa và kết quả của đề tài “Phân hạng đất trồng rừng sản xuất một số loài cây chủ yếu ở các vùng trọng điểm” nhằm tự động hóa quá trình phân hạng đất và được phát triển trên nền ArcEngine có khả năng chạy độc lập. FOLES có 3 chức năng chính: đánh giá tiềm năng đất lâm nghiệp, đánh giá thích hợp cây trồng, phân hạng đất vi mô, dự đoán năng suất và phân tích hiệu quả kinh tế. Qua đánh giá và thử nghiệm tại một số địa bàn lâm nghiệp, phần mềm cho kết quả chính xác, dễ sử dụng, có khả năng chạy ổn định trên các máy cấu hình thấp Pentium II trở lên.

Từ khoá: FOLES

ĐẶT VẤN ĐỀ

Chương trình 5 triệu ha rừng đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng và sử dụng nhiều nguồn lực nhất của ngành lâm nghiệp với tổng số vốn lên đến hơn 3000 tỷ đồng. Thành công của chương trình sẽ có những ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều ngành kinh tế khác bao gồm lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái, xóa đói giảm nghèo, giảm phát thải khí nhà kính và những ngành công nghiệp khác có sử dụng tài nguyên rừng. Trên cơ sở đánh giá một cách khoa học sức sản xuất tiềm năng của đất, chúng ta có thể lựa chọn loài cây trồng phù hợp, dự đoán được năng suất của rừng trồng, cũng như đề xuất các biện pháp chuẩn bị và điều chế cần thiết.

Trước yêu cầu cấp bách của thực tiễn về vấn đề trồng rừng sản xuất, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã giao cho Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng thực hiện đề tài trọng điểm cấp Bộ “Phân hạng đất trồng rừng sản xuất một số loài cây chủ yếu ở các vùng trọng điểm“, 2006- 2009. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa điều kiện lập địa với sinh trưởng, xây dựng bảng phân đất cấp vi mô và dự báo năng suất rừng trồng của một số loài cây trồng rừng sản xuất chủ yếu hiện nay như: Keo lai, Keo lá tràm, Keo tai tượng, Thông nhựa, Thông mã vĩ, Thông 3 lá, Luồng, Bạch đàn urophylla, Sao đen, Dầu nước ở 5 vùng sinh thái khác nhau. Để ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn sản xuất một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, chúng tôi đã xây dựng phần mềm Đánh giá đất lâm nghiệp (FOLES) với sự hợp tác của Công ty VidaGIS (Việt Nam- Đan Mạch).

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]