Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia năm 2019

Thực hiện Quyết định số 706/QĐ/KHLN-KH ngày 13/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia năm 2019.

Ngày 16/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia năm 2019:

Tên nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen cây rừng (Giai đoạn III).

Chủ nhiệm: TS. Phí Hồng Hải

Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Một số kết quả đạt được của nhiệm vụ:

– Nhiệm vụ đã xác định được thực trạng khu phân các khu rừng tự nhiên có phân bố loài Thiết đinh tại Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng và loài Gụ lau tại Quảng Ninh.

– Nhiệm vụ đã chọn lọc, thu thập vật liệu giống của 43 cây Thiết đinh và 10 cây Gụ lau.

– Nhiệm vụ đã xây dựng được báo cáo điều tra, đánh giá đặc điểm lâm học của loài Thiết đinh tại Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng và loài Gụ lau tại Quảng Ninh

– Nhiệm vụ đã hoàn thiện kỹ thuật nhân giống hữu tính cho loài Thiết đinh và nhân giống vô tính cho loài Đỗ quyên lá nhọn. Đã nhân giống được 2013 cây Thiết đinh và 1605 cây Gụ lau

– Nhiệm vụ đã đánh giá được tình hình sinh trưởng của khu rừng trồng bảo tồn các loài: Giáng hương quả to, Gụ mật, Chai lá công, Dầu song nàng, Dầu đọt tím, Bạch tùng, Bách xanh, Kiền kiền, Giổi xanh, Thông 5 lá, Ươi tại tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị, Lâm Đồng, Đồng Nai.

– Nhiệm vụ đã xây dựng 1ha rừng trồng bảo tồn Sưa đỏ tại Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và 0,5 Đỗ quyên lá nhọn tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

– Nhiệm vụ tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và đánh giá tình hình sinh trưởng của 2,5ha rừng trồng bảo tồn Trà hoa vàng, Cát sâm, Trúc vuông, Trúc hóa long.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]