Nhân giống Xoan ta bằng phương pháp giâm hom và ghép cây mầm

Đoàn Thị Mai, Lê Sơn

Nguyễn Thị Mỹ Hương, Lương Thị Hoan và các cộng tác viên

Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừngViện

Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam

I.ĐẶT VẤN ĐỀ

Xoan ta (Melia azedarach Linn) là loài cây bản địa, mọc nhanh đã được biết đến và gây trồng ở nước ta theo kinh nghiệm dân gian từ lâu. Xoan ta có gỗ màu nâu nhạt, mềm nhẹ, ít mối mọt, vì vậy gỗ Xoan đã được dùng nhiều trong xây dựng. Trước nhu cầu lớn về gỗ, cùng với đó gỗ rừng tự nhiên ngày càng khan hiếm thì gỗ Xoan trở nên có giá trị được người dân trồng nhiều và tập trung. Chính vì vậy, Xoan ta đã được xác định là cây trồng rừng sản xuất chủ yếu của 6 trên 9 vùng sinh thái lâm nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp &PTNT, 2005).

Đến nay các nghiên cứu về Xoan ta chưa nhiều, đặc biệt là các nghiên cứu về chọn giống và nhân giống. Xoan ta mới chỉ được trồng chủ yếu là từ hạt của các cây sẵn có ở địa phương nên năng suất và phẩm chất gỗ Xoan còn rất hạn chế.Đối với nhiều loài cây trồng rừng giá trị cao hiện nay phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng giâm hom đã được coi là phương pháp nhân giống hiệu quả cao và được áp dụng phổ biến với nhiều loại cây và nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta giâm hom đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi với nhiều loại cây như keo, bạch đàn, thông

Đứng trước giá trị của cây Xoan ta cùng với nhu cầu về gỗ thì vấn đề nghiên cứu mở rộng nhân giống, gây trồng loài Xoan ta là rất cấp thiết, các nghiên cứu về chọn giống và nhân giống sinh dưỡng cho Xoan ta đã bước đầu được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng. Sau 2 năm thực hiện các thí nghiệm về nhân giống cho đối tượng này bằng phương pháp ghép và giâm hom đã cho những kết quả bước đầu.

(Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ lâm nghiệp khu vực phía Bắc trang 65-71 )

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]