Nghiên cứu sử dụng chất kích thích ra rễ để giâm hom cây Trôm vùng khô hạn

Phạm Thế Dũng, Trần Thị Trúc, Phùng Văn Khen

Phân viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

TÓM TẮT

Nhân giống vô tính cây cây Trôm sẽ góp phần giải quyết nguồn giống cho trồng rừng ở vùng cát khô hạn, giảm chi phí và khắc phục việc bảo quản hạt các loài cây có dầu và nhựa. Bài viết này đưa ra những kết qủa ban đầu về kỹ thuật giâm hom cây Trôm trong đó các chất kích thích ra rễ đã được thử nghiệm. Kết qủa cho thấy cây Trôm có thể dùng thuốc kích thích ra rễ thương phẩm (NZM) có bán trên thị trường làm chất kích thích ra rễ khi giâm.

Từ khóa: Giâm hom, Nhân giống vô tính, Vùng khô hạn

I. MỞ ĐẦU

Cây Trôm (Sterculia) được coi là loài cây có tiềm năng trong việc trồng rừng kinh tế trên vùng đất khô hạn dọc theo các tỉnh miền Trung và Nam Trung bộ. Tuy nhiên, hạt cây Trôm có nhựa nên việc bảo quản hạt giống để trồng rừng rất khó khăn, đồng thời nếu chọn được giống đáp ứng được nhu cầu về năng suất, chất lượng dầu và nhựa thì việc tìm kiếm kỹ thuật nhân giống vô tính ḷai này là rất cần thiết. Một trong những nội dung của đề tài ” Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng một số loài cây bản địa có gía trị ở vùng khô hạn Ninh Thuận, Bình Thuận” đã được nghiên cứu để góp phần giải quyết vấn đề này.

(Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 108-111)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]