Nhân giống một số loài tre bản địa ở Tây Bắc bằng phương pháp giâm hom

Đinh Công Trình

Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp vùng Tây Bắc

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Từ trước tới nay và trong tương lai tài nguyên tre trúc phong phú của nước ta vẫn đóng một vai trò hết sức quan trong trong việc phát triển kinh tế xã hội. Tây Bắc có hàng chục loài tre cho măng với chất lượng cao. Có loài được coi là đặc sản của vùng Tây Bắc như Mạy lay, Mạy bói, Mạy bó, Mạy hốc…. đã trở thành món ăn truyền thống không thể thiếu trong bữa ăn của đồng bào các dân tộc và là nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ gia đình. Nhưng do tập quán canh tác nên người dân chưa ý thức được việc gây trồng và các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất nên nguồn cung cấp măng cho thị trường chủ yếu là lợi dụng từ rừng tự nhiên.

Để giải quyết vấn đề, nhiều nước đã nghiên cứu tuyển chọn một số loài có năng suất cao để gây trồng tập trung thành các vùng nguyên liệu có năng suất và chất lượng cao, chu kỳ khai thác lâu dài và ổn định điển hình là Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan.Để từng bước giải quyết nhu cầu giống phục vụ cho công tác trồng rừng tập trung thì việc nghiên cứu phương pháp nhân giống vô tính (giâm hom cành) trở nên cần thiết. Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp vùng Tây Bắc đã tiến hành thực hiện đề tài ” Nghiên cứu kỹ thuật trồng thâm canh một số loài tre bản địa lấy măng ở Tây Bắc”.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu

Hai loài tre bản địa cho măng có giá trị cao là Mạy lay, Mạy bói

2. Phương pháp nghiên cứu

– Xác định các loài tre cho nghiên cứu bằng phương pháp kế thừa tài liệu, chuyên gia tư vấn và phương pháp cho điểm.

– Khảo sát thu thập kiến thức bản địa cho 2 loài tre nghiên cứu về một số vấn đề sau: Nhu cầu thị trường, thị hiếu và sở thích của người dân, tình hình gây trồng, thu hái chế biến ở Sơn La bằng phương pháp điều tra nhanh nông thôn (RRA) kết hợp với phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA) trong đó sử dụng các công cụ: Phỏng vấn định hướng và bán định hướng.

– Phương pháp sinh thái thực nghiệm để nghiên cứu đánh giá khả năng ra rễ của 2 loài tre lấy măng bản địa.

– Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trong lâm nghiệp với sự trợ giúp của phần mền Excel.

(Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp khu vực phía Bắc trang 94-98)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]