Nghiên cứu chọn và nhân giống Quế có năng suất tinh dầu cao

Nguyễn Huy Sơn, Phạm Văn Tuấn

Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Quế (Cinnamomum cassia BL.) là cây đặc sản có giá trị kinh tế cao, tinh dầu Quế là nguyên liệu quí trong công nghiệp dược phẩm và thực phẩm, gỗ Quế sau khi bóc vỏ còn được dùng để làm nhà và đóng các đồ mộc gia dụng. Ngoài ra, do có tán lá khá dày, rậm và xanh quanh năm nên rừng trồng Quế còn có tác dụng phòng hộ khá hiệu quả. Vì thế Quế còn được gọi là cây đa mục đích và là một trong những loài cây trồng chính trong chương trình 5 triệu ha rừng nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào vùng sâu vùng xa ở một số tỉnh miền núi trong những năm qua. Ở nước ta, Quế được trồng nhiều ở các tỉnh Yên Bái, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi, nhưng hầu hết giống Quế đang được sử dụng để trồng rừng ở nhiều địa phương hiện nay là giống chưa được cải thiện. Vì vậy, việc nghiên cứu chọn và nhân giống Quế có năng suất tinh dầu cao là cần thiết và có ý nghĩa cả khoa học lẫn thực tiễn sản xuất. Tuy thời gian thực hiện đề tài còn quá ngắn so với chu kỳ kinh doanh của cây Quế, nhưng những kết quả bước đầu này cũng có ý nghĩa tham khảo nhất định nhằm định hướng phát triển cây Quế có hiệu quả cho mỗi địa phương.

(Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp khu vực phía Bắc trang 108-115)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]