NCS Nguyễn Trọng Điển bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 10/05/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Trọng Điển đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 05 với tên đề tài “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học trồng rừng Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) ở các tỉnh phía Bắc” với sự hướng dẫn khoa học của TS. Hoàng Văn Thắng; PGS. TS Hà Thị Mừng.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính: i) Xác định được đặc điểm phân bố, sinh thái và lâm học của loài Xoan đào; ii) Đã chọn lọc được 108 cây trội và bước đầu đã xác định được 12 gia đình của 3 xuất xứ Xoan đào sinh trưởng tốt và có triển vọng phục vụ trồng rừng; iii)  Xác định được kỹ thuật nhân giống Xoan đào từ hạt; iv)  Xác định và đề xuất được biện pháp kỹ thuật trồng rừng Xoan đào ở một số tỉnh phía Bắc.
  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i)Bổ sung được một số đặc điểm sinh học của loài Xoan đào (phân bố, sinh thái; cấu trúc, tái sinh; mối quan hệ của Xoan đào với các loài trong rừng tự nhiên) ở một số tỉnh phía Bắc; ii) Bước đầu xác định được 12 gia đình của 3 xuất xứ Xoan đào sinh trưởng tốt và có triển vọng cho trồng rừng ở các tỉnh phía Bắc; iii)  Bước đầu xác định được kỹ thuật nhân giống và trồng rừng Xoan đào ở một số tỉnh phía Bắc;
  • Về khoa học Luận án đã bổ sung một số cơ sở khoa học phục vụ cho việc phát triển rừng trồng cây Xoan đào ở một số tỉnh phía Bắc. Về thực tiễn Luận án đã đề xuất được các giải pháp về nhân giống và trồng rừng thâm canh Xoan đào ở các tỉnh phía Bắc.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm sinh cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Nguyễn Trọng Điển với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của Buổi bảo vệ Luận án:

Nghiên cứu sinh chụp cùng Hội đồng sau khi bảo vệ thành công Luận án

Đại diện Lãnh đạo Viện trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo và Bảo vệ thành công Luận án cho Nghiên cứu sinh

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]