Một số đặc điểm lâm học của cây Chò chỉ (Parashore chinensis Wang Hsie) tại Vườn quốc gia Xuân Sơn – Phú Thọ

Đoàn Đình Tam

Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Chò chỉ (Parashorea chinensis Wang Hsie) là cây gỗ lớn có giá trị kinh tế và giá trị đa dạng sinh học cao, có tên trong sách đỏ của Việt Nam, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng cao và cần được bảo tồn. Chò chỉ có biên độ sinh thái hẹp, thích hợp với cả loại đất Feralit vàng nâu hoặc vàng đỏ và có thể sống thành quần thụ rừng và trong hệ sinh thái đó, chúng có thể có những vai trò khác nhau trên những lập địa khác nhau. Hiện nay, Chò chỉ đang bị khai thác một cách quá mức, còn lại rất ít trong rừng tự nhiên và thường sống chung với các loài cây gỗ khác như Sấu, Re, Kháo, Trâm,… Đặc biệt, Chò chỉrất nhạy cảm với đất chịu ảnh hưởng của Cácbonnat canxi. Trong tự nhiên thì chưa thấy Chò chỉ tồn tại ở nơi đất trống, đồi núi trọc, đất bạc màu thoái hoá.

Từ khoá: Chò chỉ, cấu trúc tổ thành, đặc điểm tái sinh, Vườn Quốc gia Xuân Sơn

MỞ ĐẦU

Vườn Quốc gia(VQG) Xuân Sơn nằm trên xã Xuân Sơn – Thanh Sơn – Phú Thọ, có địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi, núi đá cao và thung lũng với dạng địa hình kiểu lòng máng cao ở ba bên. Khí hậu phân làm hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Nhiệt độ bình quân năm là 22,80C, lượng mưa bình quân năm từ 2000 – 2300mm, tập chung chủ yếu vào tháng 7 đến tháng 10.

VQG Xuân Sơn có thảm thực vật theo kiểu mưa nhiệt đới thường xanh và cấu trúc tổ thành các loài thực vật tương đối phong phú, trong đó có nhiều loài cây gỗ quí hiếm có giá trị cao về kinh tế và bảo tồn.

Chò chỉ là cây gỗ lớn có tên trong sách đỏ Việt Nam (Nguyễn Hoàng Nghĩa, 1999). Do không được bảo vệ và bị khai thác quá mức trước đây nên hiện nay Chò chỉ còn lại ở đây rất ít. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đặc điểm lâm học của Chò chỉ là cần thiết, góp phần vào việc bảo tồn và phát triển loài cây này trong tương lai.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]