Kiểm tra hiện trường thực hiện Đề tài KHCN cấp Bộ tại các tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai

Thực hiện quy chế Quản lý đề tài/dự án Khoa học Công nghệ, trong 3 ngày 28-30/9/2019 đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức kiểm tra hiện trường thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ tại các tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai, tham gia đoàn kiểm tra gồm có:

  1. Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

– Bà Nguyễn Thị Hải Hòa

– Ông Trần Nguyên Đạt

  1. Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp:

– Bà: Nghiêm Phương Thúy – Vụ KHCN&HTQT

  1. Đoàn công tác của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam:

– Ông: Đoàn Văn Thu – Phó Giám đốc Viện

– Ông Nguyễn Xuân Trường – Trưởng Ban Tài chính, Kế toán

– Ông: La Ánh Dương – Chuyên viên Ban Khoa học, Đào tạo và HTQT

Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường xây dựng các mô hình thí nghiệm của đề tài “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh chết héo do nấm Ceratocysts sp. cho Keo lá tràm, keo lai và Keo tai tượng” do GS. Phạm Quang Thu chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2017-2021; đề tài “Nghiên cứu chọn giống Keo tai tượng có năng suất cao chống chịu bệnh mục ruột phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho vùng Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ” Do ThS. La Ánh Dương chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 và đề tài “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan đào (Pygeum arboreum Endl.) cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc” do TS. Hoàng Văn Thắng làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện từ năm 2017-2021. Kết quả kiểm tra hiện trường của các nhiệm vụ nêu trên cho thấy:

+ Đề tài “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh chết héo do nấm Ceratocysts sp. cho Keo lá tràm, keo lai và Keo tai tượng” đã xây dựng 3,0ha mô hình trồng mới thí nghiệm phòng trừ tổng hợp bệnh chết héo cho các loài Keo lai, Keo tai tượng, Keo lá tràm (1,0ha/loài) và 6,0ha mô hình thí nghiệm phòng trừ tổng hợp bệnh chết héo trên rừng trồng có sẵn cho các loài keo lai, Keo tai tượng, Keo lá tràm (2,0ha/loài) tại xã Thái Long, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tại xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Các mô hình thí nghiệm phòng trừ tổng hợp trồng mới và trên rừng trồng có sẵn được thiết kế và xây dựng theo đúng thuyết minh đã được Bộ phê duyệt. Cây trồng trong các mô hình thí nghiệm đang sinh trưởng, phát triển tương đối tốt.

+ Đề tài “Nghiên cứu chọn giống Keo tai tượng có năng suất cao chống chịu bệnh mục ruột phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho vùng Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ” đã xây dựng 3,0ha khảo nghiệm hậu thế và 2,0ha vườn giống cây ghép Keo tai tượng tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Khảo nghiệm hậu thế và vườn giống cây ghép Keo tai tượng được thiết kế và xây dựng theo đúng thuyết minh đã được Bộ phê duyệt. Cây trồng trong các mô hình thí nghiệm đang sinh trưởng, phát triển tốt.

+ Đề tài “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan đào (Pygeum arboreum Endl.) cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc” đã xây dựng 5ha các mô hình thí nghiệm trồng rừng thâm canh Xoan đào (TN bón phân, TN phương thức trồng và TN mật độ trồng) tại xã Trịnh Tường huyện Bát xát và 3ha mô hình khảo nghiệm giống Xoan đào (55 gia đình của 6 xuất xứ) tại xã Thái Niên huyện Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai. Các mô hình thí nghiệm đã được thiết kế và xây dựng theo đúng thuyết minh đã được Bộ phê duyệt. Cây trồng trong các mô hình thí nghiệm đang sinh trưởng, phát triển tương đối tốt.

 Nhìn chung các đề tài trên đã tổ chức triển khai tốt các nội dung tại hiện trường nghiên cứu. Các mô hình thí nghiệm đều được bố trí theo đúng phương pháp, được bảo vệ tốt, chăm sóc đúng kỹ thuật. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao trách nhiệm của chủ nhiệm và cộng tác viên đề tài đã tổ chức tốt các nội dung hiện trường theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Một số hình ảnh các mô hình thí nghiệm của đề tài tại Lào Cai được xây dựng vào năm 2018 và 2019

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]