Keo vùng cao (A. irrorata) – Xuất xứ: Mt. Mee

– Xuất xứ Mt. Mee

– Quyết định số: 4260/QĐ/BNN-KHCN, ngày 12/10/2000.

– Tác giả: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu sâu bệnh tốt

+ Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng suất đạt 10-15 m3/ha/năm.

– Vùng áp dụng: Vùng cao Việt Nam.

Khả năng cung cấp giống: Hạt giống

[logo-slider]