Keo tai tượng (A. mangium) – Xuất xứ: Pongaki

-Xuất xứ Pongaki

– Quyết định số: 4260/QĐ/BNN-KHCN, ngày 12/10/2000.

– Tác giả: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu sâu bệnh: tốt

+ Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng suất đạt 20-25 m3/ha/năm.

– Vùng áp dụng: Toàn quốc.

Khả năng cung cấp giống: Hạt giống

[logo-slider]