KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis) Dòng: AA9

Dòng: AA9

Quyết định công nhận số: 3905/QĐ-BNN-KHCN, ngày 11/12/2007

Tác giả: Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyễn Văn Chiến, Phạm Quang Thu

Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội

Những đặc điểm ưu việt:

+ Cây một thân, thân thẳng, ít cành nhánh, chiều cao dưới cành lớn. Sinh trưởng nhanh trên lập địa có tầng đất mỏng, nghèo chất dinh dưỡng; năng suất đạt 32,7m3/ha/năm sau hơn 5 năm tuổi tại Sông Mây (Đồng Nai) và đạt 25,3m3/ha/năm sau hơn 3 năm tuổi tại Minh Đức (Bình Phước).

+ Chống chịu bệnh tốt, không bị bệnh phấn hồng.

Vùng áp dụng: Đông Nam Bộ

Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

[logo-slider]