Keo lá tràm (A. auriculiformis) – Xuất xứ: Coen river

– Xuất xứ Coen river

– Quyết định số: 4260/QĐ/BNN-KHCN, ngày 12/10/2000.

– Tác giả: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu sâu bệnh: tốt

+ Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng suất 13-15 m3/ha/năm.

– Vùng áp dụng: Toàn quốc.

Khả năng cung cấp giống: Hạt giống

[logo-slider]