Hội thảo Thúc đẩy quản lý rừng bền vững ở Việt Nam

Dự án “Lâm nghiêp và Thương mại để Phát triển trong khu vực ASEAN (dự án FORTRADE)” do UNREDD tài trợ và PEFC thực hiện tại các nước khu vực Đông Nam Á trong thời gian từ tháng 2/2021 đến tháng 10/2022. Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) là đối tác dự án và chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của Dự tán tại Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án, nhằm chia sẻ kết quả và đánh giá tác động của dự án đối với việc thúc đẩy sự phát triển của hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia và quản lý rừng bền vững ở Việt Nam, ngày 10 tháng 10 năm 2022, tại Hà Nội, Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững đã tổ chức hội thảo Thúc đẩy quản lý rừng bền vững ở Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có gần 30 đại biểu đến từ: Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, Hội chủ rừng Việt Nam, Văn phòng Công nhận chất lượng, Các tổ chức chứng nhận (GFA, BV, Vinacontrol), Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam Nam và các bên liên quan khác. GS.TS Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe các bài trình bày: Giới thiệu hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia, Kết quả thực hiện dự án FORTRADE và các tác động, Kinh nghiệm thực hiện chứng chỉ rừng theo nhóm. Các đại biểu đã chia sẻ nhiều vấn đề để thúc đẩy quản lý rừng bền vững và hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia như: Tăng cường thông tin và nâng cao nhận thức về Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS, đưa việc phát triển chứng chỉ rừng quốc gia vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương; giảm chi phí đầu tư và đánh giá cấp chứng chỉ, nâng cao chất lượng chứng chỉ rừng được cấp, gắn cấp chứng chỉ rừng với nâng cao năng suất chất lượng rừng thông qua việc cải thiện giống và các giải pháp kỹ thuật lâm sinh; đẩy mạnh cấp chứng chỉ rừng theo nhóm cho các nhóm có quy mô lớn thông qua đầu mối là các tổ chức có nhiều thành viên như Liên minh HTX Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hội chủ rừng Việt Nam,… Bên cạnh đó các đại biểu cũng chỉ ra rằng cần phải gắn cấp chứng chỉ rừng với nhu cầu thị trường và gắn với quyền lợi của người nông dân, đặc biệt là sự tham gia của doanh nghiệp và sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Ngoài ra cần nâng cao năng lực cho chủ rừng thông qua việc biên soạn các tài liệu cho người nông dân 1 cách đơn giản, dễ hiểu.

Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]