Hội thảo khu vực về Chi trả dịch vụ môi trường: Bài học từ Tiểu vùng Mê Kông

Trong 2 ngày 24-25 tháng 11 năm 2014, tại Hà Nội, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế (CIFOR) đã tổ chức Hội thảo khu vực về Chi trả dịch vụ môi trường: Bài học từ tiểu vùng Mê Kông.

Hội thảo có sự tham dự của 60 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có 33 đại biểu quốc tế đến từ các nước Úc, Thái Lan, Campuchia, Lào và các tổ chức quốc tế: CIFOR, USAID, JICA, ICRAF, GIZ…

2014_PES WS

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về các chủ đề: i) Chi trả dịch vụ môi trường ở tiểu vùng Mê Kông; ii) Thách thức và cơ hội thực hiện chi trả dịch vụ môi trường trong bối cảnh quốc gia; iii) Xu hướng và tiềm năng trong tương lai của chi trả dịch vụ môi trường ở các quốc gia tiểu vùng Mêkong; iv) Kinh nghiệm chi trả dịch vụ môi trường ở Campuchia, v.v.

Hội thảo được tổ chức nhằm: i) Chia sẻ các mô hình và kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện chi trả dịch vụ môi trường tại các quốc gia Tiểu vùng Mê Kông (Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan); ii) Trao đổi các thách thức và giải pháp thực hiện cơ chế chi trả dịch vụ môi trường; iii) Thúc đẩy hợp tác và quan hệ đối tác giữa các bên liên quan trong khu vực.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]