Hội thảo khởi động dự án Tăng cường phục hồi rừng ở Campuchia và Việt Nam thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn và cải thiện hệ thống cung cấp giống – Hợp phần Việt Nam

Ngày 20/10/2015, tại Khách sạn AP Plaza, TP Hòa Bình, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường phục hồi rừng ở Campuchia và Việt Nam thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn và cải thiện hệ thống cung cấp giống – Hợp phần Việt Nam”. Dự án do Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc thông qua Ban thư ký Hiệp định hợp tác Lâm nghiệp ASEAN – Hàn Quốc (AFoCo) tài trợ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan chủ quản dự án, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ là chủ dự án.

^73B4FB78A32D56EED6908C3BB980AD4C8DDA430E55407C1B18^pimgpsh_fullsize_distr

Dự án dự kiến thực hiện trong 60 tháng, từ năm 2015 đến 2020 với địa điểm triển khai hiện trường tại tỉnh tỉnh Hòa Bình. Dự án có 4 hợp phần chính là:

  • Hợp phần 1: Tăng cường quản lý và cải thiện chất lượng sản xuất cây giống lâm nghiệp ở khu vực.
  • Hợp phần 2: Xây dựng mô hình trình diễn về trồng mới, làm giàu rừng, nông lâm kết hợp, và quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
  • Hợp phần 3: Đánh giá tác động của phục hồi rừng tới môi trường và biến đổi khí hậu.
  • Hợp phần 4: Quản lý, điều hành, giám sát, đánh giá và tuyên truyền, quảng bá.

Hội thảo có sự tham gia của 30 đại biểu đến từ Tổng cục lâm nghiệp, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam và từ các đơn vị đối tác của dự án như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình, Công ty giống cây trồng Nông Lâm nghiệp Hòa Bình.

Tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với địa bàn triển khai dự án là tỉnh Hòa Bình trong việc hỗ trợ tỉnh nâng cao hiệu quả việc quản lý giống và đặc biệt các mô hình phục hồi rừng bằng các loài cây bản địa của dự án sẽ cung cấp những bài học kinh nghiệm cho việc phát triển trồng rừng gỗ lớn và triển khai đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp của tỉnh. Kết thúc hội thảo, các bên liên quan đã cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong các bước tiếp theo để triển khai thành công dự án.

                                                                                                                                          Ban ĐT, HTQT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]