Hội thảo khởi động dự án “Cải thiện giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) để phục vụ trồng rừng trên đất thoái hóa vùng núi phía Bắc Việt Nam”

Ngày 05/8/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Cải thiện giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) để phục vụ trồng rừng trên đất thoái hóa vùng núi phía Bắc Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Lâm nghiệp Châu Á (AFoCO). Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu mục tiêu, nội dung và các kết quả dự kiến của dự án, đồng thời thảo luận về các giải pháp và tiến trình thực hiện dự án.

Hội thảo có sự tham gia của trên 30 đại biểu đại diện cho nhà tài trợ AFoCO (tham gia trực tuyến), Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ (chủ dự án) và các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp thực hiện dự án.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS. TS. Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, và TS. Lê Minh Cường, Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, đều nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của Dự án trong việc hỗ trợ thúc đẩy phục hồi rừng trên đất thoái hóa ở vùng núi phía Bắc bằng các giống Thông caribê chất lượng cao, đồng thời tăng cường năng lực nghiên cứu, quản lý giống cho các cán bộ của Trung tâm và các đơn vị/tổ chức liên quan.

GS. TS. Võ Đại Hải, Giám đốc Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Các đại biểu Hội thảo đã nghe và thảo luận về các bài trình bày: i) Tổng quan của dự án; ii) Một số giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng trên đất thoái hóa ở vùng núi phía Bắc Việt Nam; và iii) Một số kết quả nghiên cứu chế biến, bảo quản gỗ và bước đầu nghiên cứu chế biến, bảo quản gỗ Thông ở Việt Nam. Sau các bài trình bày, Hội thảo đã thảo luận và thống nhất các giải pháp và tiến trình thực hiện dự án, đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Toàn cảnh Hội thảo

Dự án “Cải thiện giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) để phục vụ trồng rừng trên đất thoái hóa vùng núi phía Bắc Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua AFoCO được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và giao cho Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ làm chủ dự án theo Quyết định số 120/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/01/2020 và Quyết định số 992/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/3/2020. Dự án được thực hiện từ năm 2020-2023 với mục tiêu là phát triển rừng trồng Thông caribê trên đất thoái hóa vùng đồi núi phía Bắc thông qua việc tăng cường năng lực sản xuất giống chất lượng cao, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh, và công nghệ chế biến và bảo quản gỗ Thông caribê phù hợp với yêu cầu của thị trường, góp phần cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ./.

Ban KH,ĐT&HTQT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]