Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 24/12/2021, tại Hà Nội, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến. Đến tham dự họp trực tiếp tại hội nghị có TS. Lê Viết Lâm – Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ Khoa học và công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện. Tham dự họp trực tuyến có Lãnh đạo và các chuyên viên Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổng cục Lâm nghiệp-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, …và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện.

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Viện, PGS.TS. Phí Hồng Hải trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của toàn Viện và và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Mặc dù trải qua một năm với nhiều khó khăn thách thức nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức trong toàn Viện đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trở ngại và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ. Viện đã mở rộng ký kết hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước (tỉnh Quảng Nam, Lào Cai, Tuyên Quang, Đại học Tây Bắc và Viện Công nghệ Kyushu); được Bộ giao chủ trì thực hiện hai nhiệm vụ lớn của ngành là Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp và Dự án trồng bảo vệ, phát triển rừng; tham gia tuyển chọn và được giao thực hiện 51 nhiệm vụ KHCN&MT các cấp mở mới bắt đầu thực hiện trong năm 2021 và 2022, trong đó có 9 nhiệm vụ cấp quốc gia, 16 nhiệm vụ cấp bộ và 26 nhiệm vụ cấp tỉnh.

Tổng kinh phí hoạt động năm 2021 của Viện là 253,585 tỷ đồng, giảm 24,5% so với năm 2020, trong đó kinh phí các dự án giống giảm nhiều nhất là 85,8%, tiếp đến là dự án bảo vệ và phát triển rừng giảm 81,8%, các dự án sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ và dự án xây dựng cơ bản giảm từ 74,3-76,5%, Dự án tăng cường trang thiết bị giảm 34,2%, các nhiệm vụ KHCN giảm 18,8%. Các hoạt động có nguồn kinh phí tăng hơn so với năm 2020 bao gồm từ nhiệm vụ hợp tác quốc tế tăng 10,7% và nguồn thu sự nghiệm khác (cả hoạt động liên doanh liên kết) tăng 4,7%.

Viện đã hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021 với một số kết quả nổi bật như sau:

– Được Bộ công nhận 13 giống mới cho các cây bản địa và Keo lá tràm.

– Được Bộ công nhận 13 TBKT mới và đã được Hội đồng khoa học của Bộ thông qua 2 TBKT về nhân giống Dẻ đỏ và Bời lời vàng.

– Đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp 02 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và được chấp nhận đơn của 03 GPHI khác về lĩnh vực Lâm sinh và Bảo vệ rừng.

Đã xây dựng 26 TCVN các lĩnh vực giống, lâm sinh và công nghiệp rừng, đã được ban hành 5 TCVN.

– Năm 2021, Viện đã trúng tuyển và được giao thực hiện 51 nhiệm vụ KHCN các cấp, trong đó có 9 nhiệm vụ cấp Quốc gia, 16 cấp Bộ (8 nhiệm vụ thực hiện 2021 và 8 nhiệm vụ thực hiện từ 2022) và 26 nhiệm vụ cấp tỉnh.

– Công tác đào tạo cán bộ có trình độ tiến sĩ tiếp tục đạt kết quả tốt, đào tạo được 11 tiến sĩ và 7 tiến sĩ của Viện tốt nghiệp ở nước ngoài, tuyển mới được 7 NCS.

– Viện đã công bố được tổng 176 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học, trong đó có 50 bài báo quốc tế, 120 bài báo trong nước, 6 bài đăng trong các kỷ yếu hội thảo, xuất bản 3 cuốn sách và 6 số tạp chí khoa học lâm nghiệp.

Một số hình ảnh buổi lễ:

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]