Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Quế Trà My của tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Quyết định số: 329/QĐ/KHLN-KH ngày 13/9/2022 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Quế Trà My của tỉnh Quảng Nam. Thuộc đề tài quỹ gen cấp Quốc gia mã số VNQG-2018/01. Chủ nhiệm: ThS. Bùi Kiều Hưng.

– Mục tiêu chung: Lựa chọn được nguồn gen Quế trà my có năng suất, hàm lượng tinh dầu cao để phát triển phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Mục tiêu cụ thể:

(1) Xác định được một số đặc điểm sinh học, tính đa dạng di truyền và giá trị sử dụng nguồn gen Quế trà my;

(2) Nghiên cứu bổ sung được một số biện pháp kỹ thuật nhân giống bằng hạt (biện pháp bảo quản hạt giống, thành phần ruột bầu), bằng cây ghép (thời vụ ghép và tuổi gốc ghép, nguồn vật liệu ghép); bổ sung được một số biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng Quế trà my (phân bón thúc, tỉa cành).

(3) Chọn lọc được 100 cây trội được sở NN&PTNT Quảng Nam công nhận có năng suất vỏ vượt ít nhất 15% và hàm lượng tinh dầu vượt ít nhất 10% so với trung bình của các quần thể Quế trà my tại địa phương; xây dựng được 4 ha vườn giống Quế bằng cây ghép lấy nguồn vật liệu giống từ cây trội phục vụ phát triển bền vững và 10 ha mô hình trồng rừng Quế trà my thâm canh (bằng cây hạt có xuất xứ từ cây trội) theo hướng dẫn GACP-WHO có sự tham gia của doanh nghiệp;

(4) Xây dựng được quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Quế trà my.

Nội dung nghiên cứu của đề tài

* Nội dung 1: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và xác định giá trị sử dụng nguồn gen Quế trà my:

* Nội dung 2: Chọn lọc cây trội, nghiên cứu bổ sung biện pháp kỹ thuật nhân giống, xây dựng vườn ươm, sản xuất giống và xây dựng vườn giống bằng cây ghép kết hợp khảo nghiệm dòng vô tính Quế trà my

* Nội dung 3: Nghiên cứu bổ sung một số biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng và xây dựng mô hình thâm canh Quế trà my theo hướng dẫn GACP-WHO

* Nội dung 4: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật và hội thảo phát triển bền vững cây Quế trà my tại Quảng Nam

 

Đánh giá về hiệu quả do đề tài mang lại:

Đề tài đã bám sát nội dung thuyết minh tổng thể, hợp đồng thực hiện dự án và kế hoạch nghiên cứu hàng năm, các nội dung công việc được thực hiện đúng tiến bộ, đảm bảo mức chất lượng như theo yêu cầu.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]