Giống Tràm năm gân – Ký hiệu: Xuất xứ Q16

– Quyết định số: 796/QĐ/BNN – TCLN, ngày 13 tháng 04 năm 2012

– Tác giả: GS.TS. Lê Đình Khả, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hường

– Địa chỉ liên hệ: Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản

Địa chỉ: số 10, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt.

+ Cây 2 tuổi tại Thạnh Hóa có hàm lượng tinh dầu 1,71%, tỷ lệ 1,8-cineole 71,12%, tỷ lệ limonene 2,98%; tại Ba Vì (3 tuổi) các chỉ tiêu trên tương ứng là 1,35%, 65,48% và 3,3%.

– Vùng áp dụng: Trồng thích hợp ở các tỉnh miền Trung và miền Nam, có thể thể trồng ở vùng thấp ở các tỉnh miền Bắc (dưới vĩ độ 22o). Độ dốc <15o.

– Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom

TRAM 5 GÂN Q16

[logo-slider]