Giống Keo lai nhân tạo – Ký hiệu: (MA)M8

Keo lai nhân tạo

1- Dòng: (MA)M8

– Quyết định số: 3954/QĐ-BNN-LN, ngày 11 tháng 12 năm 2008.

– Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyễn Minh Trí, Phạm Quang Thu.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc-Từ Liêm-Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt.

+ Trồng khảo nghiệm ở Tam Thanh-Phú Thọ năng suất đạt 18,6m3/ha/năm; Bình Điền-Huế năng suất đạt 28m3/ha/năm.

– Vùng áp dụng: Bắc Trung Bộ và vùng Trung tâm

– Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống

MAm8

[logo-slider]