Giống Bạch đàn E. camaldulensis – Ký hiệu: C9

Dòng: C9

– Quyết định số: 2763/QĐ-BNN-LN ngày 1/10/2009

– Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Khả năng chống chịu bệnh tốt

+ Nơi có năng suất cao đạt tới 43,5 m3/ha/năm, trung bình đạt 25-30m3/ha/năm.

– Vùng áp dụng: Nam Trung Bộ (ở những nơi có điều kiện khí hậu và đất đai tương tự).

– Khả năng cung cấp giống:  Cây mô và cây hom

C9

[logo-slider]