Giống Bạch đàn caman Ký hiệu: SM51

Dòng: SM51

– Quyết định số: 3377/QĐ-BNN-TCLN ngày 16 tháng 12 năm 2010

– Tác giả: Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu, Nguyễn Văn Chiến

– Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Sinh trưởng nhanh trên vùng đồi thấp, đất feralit vàng đỏ phát triển trên phiến thạch sét, tầng đất mặt mỏng, nghèo chất dinh dưỡng đạt 25,60 m3/ha/năm.

+ Khả năng chống chịu bệnh tốt, không bị các loài nấm gây bệnh nguy hiểm gây hại.

– Vùng áp dụng: Đông Nam Bộ

– Khả năng cung cấp giống: Cây hom

SM51

[logo-slider]