Thông tin luận án của NCS Kiều Tuấn Đạt

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giới thiệu luân án và tóm tắt luận án của NCS Kiều Tuấn Đạt về đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến độ phì của đất và năng suất rừng trồng Keo lá tràm ở các chu kỳ sau tại Phú Bình, tỉnh Bình Dương; chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05.

Chi tiết luận án và tóm tắt xem tại: LUAN AN và TT luận án_Kiều Tuấn Đạt 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]