Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Phạm Xuân Đỉnh

Ngày 7 tháng 05 năm 2015 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Phạm Xuân Đỉnh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biến dị và khả năng di truyền một số tính trạng của Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A. Cuun, ex Benth.) tại các tỉnh miền Trung; Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp; mã số: 62 62 02 07

Thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp; mã số: 62 62 02 07  và các đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiền như sau:

Đóng góp mới của luận án:

1. Xác định được đặc điểm biến dị và khả năng di truyền của các tính trạng như sinh trưởng, chất lượng thân cây, khối lượng riêng của gỗ và hàm lượng cellulose ở các xuất xứ và gia đình Keo lá liềm trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 1. Các kết quả của luận án đã góp phần làm cơ sở khoa học cho cải thiện giống Keo lá liềm theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng.

2. Xác định được các xuất xứ và gia đình tốt trong khảo nghiệm hậu thế thế hệ 1 làm cơ sở cho công nhận giống cũng như cung cấp vật liệu cho các nghiên cứu khảo nghiệm tiếp theo.

2015-05-07 11.12.32

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]