Thông tin luận án của NCS Bùi Thị Thủy

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giới thiệu tóm tắt luận án của NCS Bùi Thị Thủy về đề tài: Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ loài mối gây hại chính rừng trồng Bạch đàn, Keo ở một số tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Mã số: 62 62 02 11.

Chi tiết luân án và tóm tắt xem tại đây:  Luận án và TOM TAT LUAN AN

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]