Đánh giá ảnh hưởng các biện pháp kỹ thuật khai thác đến tái sinh rừng tự nhiên lá rộng thường xanh vùng Đông Trường Sơn

Đông Trường Sơn là vùng kinh tế Nông – Lâm nghiệp quan trọng, với diện tích hơn 5 triệu ha, là nơi có tỷ lệ che phủ cao (60%) và cũng là nơi tài nguyên rừng nhiều nhất trong cả nước. Nơi đây cung cấp gỗ và Lâm đặc sản chủ yếu cho nền kinh tế trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên quý giá này đã và đang suy giảm cả về số và chất lượng. Theo số liệu của Viện ĐTQH rừng, trong vòng 20 năm (1976-1996) Tây nguyên mỗi năm bình quân mất đi 27,6 ngàn ha rừng. Trong những năm gần đây đã hạn chế được việc phát nương làm rẫy và tăng cường quản lý khai thác tài nguyên, nên diện tích rừng bị giảm nhiều, nhưng vẫn mất khoảng 14 ngàn ha giai đoạn 1995-1999. Về trữ lượng, hầu hết rừng giàu nguyên sinh đã được khai thác, thậm chí có nơi khai thác nhiều lần, vị vậy diện tích rừng nghèo tăng lên rất nhiều, rừng giàu còn lại tập trung ở những vùng sâu, xa, do đó cần có những biện pháp kỹ thuật Lâm sinh phù hợp nhằm xúc tiến tái sinh trong thời gian dài mới có thể khôi phục được.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]