Công văn số: 583/BNN-KHCN ngày 12/2/2014 về việc đề xuất hoạt động hợp tác KHCN với Đài Loan

Thực hiện Chương trình hợp tác quốc tế về KHCN Nông nghiệp năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị đề xuất hoạt động KHCn với Đài Loan. Yêu cầu nội dung theo qui định tại công văn số 360/BKHCN-HTQT ngày 27/01/2014.

Đề xuất bằng văn bản gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) trước ngày 22/3/2014 và qua thư điện tử vuduyenhai@yahoo.com.

Chi tiết biểu mẫu theo file đính kèm: Mau de xuat Hoi thao (Eng)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]