Ảnh hưởng của một số nhân tố hoàn cảnh đến khả năng tái sinh và sinh trưởng của cây Giổi xanh (Michelia mediocris Dandy)

Phan Văn Thắng

Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Hoàn cảnh là nhân tố quan trọng ảnh hưởng khá rõ đến khả năng tái sinh và sinh trưởng của cây rừng nói chung và cây Giổi xanh (Michelia mediocris Dandy) nói riêng. Kết quả nghiên cứu khả năng tái sinh của Giổi xanh dưới tán rừng tự nhiên ở Kon Hà Nừng (Gia Lai) và trồng dưới tán rừng Thông mã vĩ ở Chi Lăng (Lạng Sơn) cho thấy Giổi xanh tái sinh tự nhiên tốt nhất ở độ tàn che 0,3. Trồng dưới tán rừng Thông mã vĩ ở giai đoạn đầu, Giổi xanh sinh trưởng tốt nhất ở độ tàn che từ 0,3-0,5 và đất phải đủ ẩm, tầng đất dày trên 50cm, thành phần cơ giới là thịt nhẹ. Đây chỉ là những kết quả bước đầu làm cơ sở định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo.

Từ khoá: Giổi xanh, tái sinh, sinh trưởng

ĐẶT VẤN ĐỀ

Giổi xanh (Michelia mediocris Dandy) – là cây bản địa gỗ lớn, lá rộng thường xanh, phân bố rộng từ Bắc vào Nam, được ưa chuộng để sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, trang trí nội thất. Giổi xanh không những là cây gỗ sinh trưởng khá nhanh mà còn là cây đa tác dụng, hạt làm gia vị dùng chế biến thức ăn, vỏ và hạt còn dùng làm dược liệu chữa một số chứng bệnh cảm cúm và đường ruột. Trong cơ cấu cây trồng lâm nghiệp, Giổi xanh là một trong những loài cây trồng chính ở một số vùng sinh thái ở nước ta. Đặc biệt, trong Chương trình giống quốc gia, Giổi xanh cũng là một trong những loài cây được chú trọng nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng giống phục vụ làm giầu rừng và phục hồi rừng tự nhiên nghèo kiệt trong những năm tới.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]