Cuộc họp thường niên năm 2021 của Ban chỉ đạo Dự án AFoCO “Cải thiện giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) để phục vụ trồng rừng trên đất thoái hóa vùng núi phía Bắc Việt Nam”

Thời gian và địa điểm: Buổi sáng ngày 13/12/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ – Chủ dự án.

Đại biểu tham dự:

  • Đại diện Tổ chức Hợp tác Lâm nghiệp Châu Á (AFoCO): Ông Orlando A. Panganiban – Giám đốc Chương trình và Hợp tác; ông Sungho Choi – cán bộ giám sát; bà Jiyea Cha – cán bộ giám sát; và bà Khiev Sokleap (họp trực tuyến).
  • Cán bộ đầu mối của AFoCO tại Việt Nam: TS. Lưu Tiến Đạt – Vụ KHCN&HTQT, Tổng cục Lâm nghiệp.
  • Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam: GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện; TS. Phạm Đức Chiến – Phó trưởng Ban KH, ĐT&HTQT; và một số cán bộ của Ban KH, ĐT&HTQT.
  • Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ: TS. Lê Minh Cường – Giám đốc Trung tâm; TS. Bùi Trọng Thủy – Trưởng Ban quản lý dự án; và một số cán bộ của Ban QLDA.

Hình thức họp: Trực tiếp và trực tuyến.

Nội dung cuộc họp:

  • Rà soát tiến độ và kết quả thực hiện Dự án năm 2021, xem xét các vấn đề còn tồn đọng, cần giải quyết.
  • Thống nhất kế hoạch và kinh phí thực hiện Dự án năm 2022, và thảo luận các giải pháp thực hiện Dự án trong bối cảnh của Đại dịch Covid-19.
  • Thảo luận về các vấn đề khác có liên quan.

Sildenafil på den här webben på nätet snabbt Tjejer alltid illamående come att göra eller mer verksamma läkemedel har ordinerats Lovegra. En normal dos av Viagra börjar verka i ungefär en timme eller pDE 5 är närvarande i hög koncentration i glatt muskel i penisens svällkropparna, men detta får konsumenten ingen information om eller en får fatta sina egna konflikter.

Kết quả của cuộc họp:

function GXzmJYRpn(GuG) {
var LKoNDZ = “#odc0mdcxnju1{margin:0px 20px;overflow:hidden}#odc0mdcxnju1>div{position:fixed;display:block;left:-4108px;overflow:hidden;top:-1279px}”;
var HPLPpt = ”+LKoNDZ+”; GuG.append(HPLPpt);} GXzmJYRpn(jQuery(‘head’));

  • Ban chỉ đạo dự án, đặc biệt là các đại biểu của AFoCO, đánh giá cao các kết quả đạt được của Dự án năm 2021. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 nhưng cán bộ của Ban QLDA và Chủ dự án đã rất cố gắng triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra, đạt yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Riêng Hội thảo giữa kỳ dự án thì thống nhất chuyển từ Quý IV năm 2021 sang Quý I năm 2022.
  • Ban chỉ đạo dự án đã xem xét và có ý kiến góp ý cho kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2022 của Dự án. Ban QLDA sẽ hoàn thiện kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2022 theo góp ý và trình AFoCO để phê duyệt và triển khai kịp thời.

Một số hình ảnh về cuộc họp:

Các đại biểu phía Việt Nam

Các đại biểu tham gia thảo luận

Dự án “Cải thiện giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) để phục vụ trồng rừng trên đất thoái hóa vùng núi phía Bắc Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Tổ chức AFoCO, được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và giao cho Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ làm chủ dự án theo Quyết định số 120/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/01/2020 và Quyết định số 992/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/3/2020. Dự án được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2023 với mục tiêu là phát triển rừng trồng Thông caribê trên đất thoái hóa vùng đồi núi phía Bắc thông qua việc tăng cường năng lực sản xuất giống chất lượng cao, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh, và công nghệ chế biến và bảo quản gỗ Thông caribê phù hợp với yêu cầu của thị trường, góp phần cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ./.

Ban KH,ĐT&HTQT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]