Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) theo hướng lấy nhựa góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Ký hiệu kho
Chuyên ngànhSơn huyết
Địa phươngTây Nguyên, Nam Trung Bộ
Lĩnh vựcTrồng rừng
Đề tài nghiên cứu khoa họcNghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) theo hướng lấy nhựa góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
CấpCấp Cơ sở
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2011
Ngày kết thúc2012
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiThS. Nguyễn Thị Chuyền
Đơn vịTT NC Lâm đặc sản
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi