Dự án khuyến nông Trung ương: Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh cây Keo lai mô cung cấp gỗ lớn tại vùng Tây Nam Bộ

Ký hiệu khoVI24_710
Chuyên ngànhLâm sinh
Địa phươngTây Nam Bộ
Lĩnh vựcKỹ thuật lâm sinh
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án khuyến nông Trung ương: Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh cây Keo lai mô cung cấp gỗ lớn tại vùng Tây Nam Bộ
CấpCấp Bộ
Mục tiêuXây dựng mô hình trồng rừng thâm canh Keo lai mô cung cấp gỗ lớn tại một số tỉnh Tây Nam Bộ góp phần nâng cao thu nhập và chống biến đổi khí hậu. - Chuyển giao các giống Keo lai (AH1, AH7, TB11, BV71) có năng suất, chất lượng cao cũng như tiến bộ kỹ thuật lâm sinh về trồng rừng Keo lai tại một số tỉnh Tây Nam Bộ. - Nhân rộng được mô hình Keo lai có năng suất và chất lượng cao ra sản xuất.
Ngày bắt đầu2021
Ngày kết thúc2023
Chi tiết1. Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh Keo lai mô theo hình thức lên líp cung cấp gỗ lớn tại một số tỉnh Tây Nam Bộ. 2. Đào tạo, tập huấn cho người tham gia trong và ngoài mô hình. 3. Thông tin, tuyên truyền quảng bá nhân rộng mô hình.
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Võ Ngươn Thảo - Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
Đơn vị
Kết quả1. Xây dựng được 270 ha mô hình trồng rừng thâm canh Keo lai tại các tỉnh Tây Nam Bộ. - Năng suất năm thứ 3 đạt ≥ 25 m3/ha, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng 50% so với rừng trồng gỗ nhỏ đại trà. 2. Đào tạo, tập huấn cho các hộ tham gia trong và ngoài mô hình. 3. Thông tin tuyên truyền: pano, tờ gấp... nhằm phổ biến kết quả và nhân rộng mô hình. 4. Nhân rộng mô hình với diện tích tối thiểu đạt 20% so với tổng quy mô được duyệt.
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi