Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt Đới giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn II)

Ký hiệu khoVI24_564
Chuyên ngànhDự án bảo vệ và phát triển rừng
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcDự án bảo vệ và phát triển rừng
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt Đới giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn II)
CấpCấp Bộ
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2016
Ngày kết thúc2020
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTrung tâm Lâm nghiệp nhiệt Đới
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi