Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Lê Văn Thành

Ngày 17 tháng 4 năm 2014 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam NCS Lê Văn Thành đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nông nghiệp với đề tài: Nghiên cứu một số đặc tính sinh học và biện pháp kỹ thuật góp phần phát triển bền vững cây Dó trầm (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) ở Việt Nam.

Các đóng góp của luận án.

– Xác định được một số đặc tính sinh học và biện pháp kỹ thuật lâm sinh trồng cây Dó bầu;

– Xác định được một số tính chất gỗ của cây Dó bầu, làm cơ sở cho việc sử dụng tổng hợp và bền vững cây Dó bầu;

– Bước đầu đánh giá được khả năng tạo trầm cũng như hàm lượng và chất lượng của một số biện pháp kỹ thuật tạo trầm;

– Bước đầu xác định được một số xuất xứ phù hợp cho các vùng sinh thái;

– Xác định được một số tính chất cơ lý hóa của gỗ trước và sau khi thực hiện các biện pháp tạo trầm.

Toàn cảnh hình ảnh buổi bảo vệ

2014-04-17 09.33.18

Tin mới nhất

Các tin khác