Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch ở Vườn Quốc gia Ba Vì và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển

Luận ánNghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch ở Vườn Quốc gia Ba Vì và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển
Họ tênTrần Minh Tuấn
Chuyên ngànhLâm sinh
Ký hiệu kho62 62 02 05
Năm22/2010
Năm kết thúc2015