Nghiên cứu tái sinh tự nhiên Dầu song nàng (Dipterocapus dyeriplerre) trong rừng kín ẩm thường xanh và nửa rụng lá nhiệt đới mưa mùa ở Đồng Nai nhằm đề xuất biện pháp khai thác, tái sinh và nuôi dưỡng rừng.

Luận ánNghiên cứu tái sinh tự nhiên Dầu song nàng (Dipterocapus dyeriplerre) trong rừng kín ẩm thường xanh và nửa rụng lá nhiệt đới mưa mùa ở Đồng Nai nhằm đề xuất biện pháp khai thác, tái sinh và nuôi dưỡng rừng.
Họ tênNguyễn Văn Thêm
Chuyên ngànhLâm học
Ký hiệu kho4.04.03
NămKhóa 2/1986
Năm kết thúc1993