Nghiên cứu phát triển cây xanh bốn mùa để phục vụ đô thị hóa

Nguyễn Bá Triệu

Trung tâm Ứng dụng KHKT Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

I. MỞ ĐẦU

“Cây xanh bốn mùa” là tên gọi cây Săng xanh (Ligustrum lucidum Ait) đượcBác Hồ đem từ Trung Quốc về trồng tại Phủ Chủ tịch từ những năm 1960 của thế kỷ XX. Cây xanh bốn mùa thuộc họ Ô liu (Oleaceae) là cây thường xanh, mặt lá xanh bóng, tán lá đẹp, chịu được thời tiết giá lạnh nên đ­ược Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn đem về Việt Nam trồng thử nghiệm với hy vọng nếu phù hợp với điều kiện Việt Nam thì nhân rộng để người lao công đỡ vất vả phải quét lá rụng trong mùa đông giá rét.

Cây xanh bốn mùa trồng tại Phủ Chủ tịch sinh trưởng khá tốt, cây có ra hoa nhưng đậu quả rất ít và hạt rất khó nảy mầm. Với mong muốn của Người và khả năng sinh trưởng của loài cây này, tháng 7/2005 theo yêu cầu của Tổng Bí thư­ Nông Đức Mạnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu nhân giống loài cây này và Viện Khoa học Lâm nghiệp đã giao cho Trung tâm Ứng dụng KHKT Lâm nghiệp thử nghiệm nhân giống cây xanh bốn mùa bằng ph­ương pháp giâm hom.Hiện nay, cây mà Bác đem về trồng đã bị chết, song cũng đã kịp thời thử nghiệm nhân giống loài cây này thành công và tạo ra một số cây con đem trồng lại tại Phủ Chủ tịch và một số khu vực.Đây là một cây gắn liền với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì vậy việc nhân giống cây này nhằm phục vụ lục hóa đô thị và đặc biệt là đưa trồng tại các khu di tích, các khu lưu niệm là có rất nhiều ý nghĩa và hết sức cần thiết.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

– Kế thừa và ứng dụng các kết quả nghiên cứu đã có về cây xanh bốn mùa để lựa chọn các giải pháp kỹ thuật phù hợp.

– Bố trí các thí nghiệm giâm hom tại hiện tr­ường (Trạm Thực nghiệm KHKT Lâm nghiệp – Tân Lạc – Hòa Bình) theo các thời điểm và các loại thuốc kích thích ra rễ IBA (Indol Butyric Acid), NAA (Naphtyl Axetic Acid), IAA (Indol Acetic Acid) với các nồng độ ppm (parts per million-nồng độ ,….) khác nhau: 500ppm; 750ppm; 1.000ppm; 1.250ppm; 1.500ppm và đối chứng (không dùng thuốc). Mỗi công thức thí nghiệm làm với 30 hom và đ­ược lặp lại 3 lần với mỗi công thức.

– Theo dõi sinh trưởng của cây xanh bốn mùa trồng thử nghiệm tại Hòa Bình và Hà Nội.

Ứng dụng phương pháp thống kê toán học và sử dụng các phần mềm thông dụng để xử lý và phân tích số liệu

(Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp khu vực phía Bắc trang 94-98)

Tin mới nhất

Các tin khác