Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT “Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản”

16-08-04 TT21 Khaithac

Ngày 28/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT "Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản" Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ, lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên, rừng trồngvà các loài … [Chi tiết...]

Quyết định của Tổng cục Lâm nghiệp về việc Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Lâm nghiệp.

16-04-26 QD 124

Ngày 14/4/2016 Tổng cục Lâm nghiệp đã có Quyết định số: 124/QĐ/TCLN-KH&HTQT về việc Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Lâm nghiệp. Chi tiết xem file đính kèm:QD so124 ngay 14.4.2016 … [Chi tiết...]

Các mẫu giấy tờ liên quan đến nhiệm vụ Khoa học công nghệ các cấp

Tổng hợp các mẫu giấy tờ liên quan đến các loại nhiệm vụ Khoa học công nghệ các cấp, Danh sách như trong file kèm: 1. Mẫu văn bản của các Đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ. 2. Mẫu văn bản của các nhiệm vụ khuyến nông. 3. Mẫu văn bản của các TCVN. 4. Mẫu văn bản của các TBKT. 5. Mẫu văn bản của các Đề tài cấp Quốc gia. 6. Mẫu văn bản của các nhiệm vụ quỹ gen. 7. Mẫu văn bản của các Đề tài cấp cơ sở   Chi tiết : Mau giay to cac nhiem vu KHCN - Hoi dong cap Vien … [Chi tiết...]

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 30/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã ký kết ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư gồm 5 Chương với 20 Điều, ngoài Chương I (Những quy định chung) và Chương V (Tổ chức thực hiện) là những quy định cụ thể về: Quyết định phương thức khoán chi (Chương II); quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm … [Chi tiết...]

Công văn số 8904/BNN-KHCN ngày 29/10/2015 về việc đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản

Công văn số 8904/BNN-KHCN ngày 29/10/2015 về việc đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản Chi tiết xem công văn đính kèm: 8904-Bnn … [Chi tiết...]

Quyết định số: 4139/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/10/2015 của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” năm 2015

O

Ngày 20/10/2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 4139/QĐ-BNN-TCCB về việc tặng giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” năm 2015. Đây là Giải thưởng cao quý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được định kỳ tổ chức ba năm một lần, mỗi lần trao tặng tối đa 100 sản phẩm. Trong đợt xét tặng giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” năm 2015, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã có sản phẩm “Giống Keo lá tràm AA9” của nhóm tác giả (Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang … [Chi tiết...]

Quyết định số: 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/9/2015 của Bộ NN & PTNT về việc “Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

15-09-30 QD 3869

Quyết định số: 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/9/2015 của Bộ NN & PTNT về việc "Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" Chi tiết xem file đính kèm: QD3869-KHCN-2809 … [Chi tiết...]

Quyết định số 3747/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

Ngày 15/9/2015, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số  3747/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/9/2015 Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chọn tạo gồm: 1. 02 giống keo lai (Acacia Mangium  x  Acacia Auriculiformis) là giống Quốc gia 2. 02 giống keo lai (Acacia Mangium  x  Acacia Auriculiformis); 08 giống keo lá tràm (Acacia Auriculiformis); 04 giống keo tai tượng (Acacia Mangium) là giống tiến bộ kỹ thuật;   Chi tiết xem file … [Chi tiết...]

Ngày 08/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 37/2015/QĐ-TTg Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công … [Chi tiết...]

Quyết định số: 3620/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học cho “Quy trình sản xuất nấm rễ nội cộng sinh AM (A. mycorrhiza) invitro dạng bột cho cây lâm nghiệp”

Ngày 07/9/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 3620/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học cho "Quy trình sản xuất nấm rễ nội cộng sinh AM (A. mycorrhiza) invitro dạng bột cho cây lâm nghiệp" Mã số TBKT công nghệ sinh học: LN.VS.03.2015/CNSH-BNNPTNT Chi tiết xem file : CVĐ 3620 … [Chi tiết...]