Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong Nông nghiệp

18-06-06 TT04

Ngày 03/5/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong Nông nghiệp. Thông tư này thay thế Thông tư số 13/2015/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Tải  file tại đây: TT 04 cong nhan TBKT   … [Chi tiết...]

Thông tư: 25/2017/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý chương trình, dự án nhiệm vụ khuyến nông trung ương

Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thay thế Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT về hướng dẫn quản lý chương trình, dự án nhiệm vụ khuyến nông trung ương bao gồm các nội dung sau: - Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, kiểm tra, tổng kết, đánh giá chương trình khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. - Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán dự án, … [Chi tiết...]

Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

17-10-30_TT 17 Tan thu LS

Ngày 11/9/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2017. … [Chi tiết...]

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT “Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản”

16-08-04 TT21 Khaithac

Ngày 28/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT "Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản" Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ, lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên, rừng trồngvà các loài … [Chi tiết...]

Quyết định của Tổng cục Lâm nghiệp về việc Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Lâm nghiệp.

16-04-26 QD 124

Ngày 14/4/2016 Tổng cục Lâm nghiệp đã có Quyết định số: 124/QĐ/TCLN-KH&HTQT về việc Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Lâm nghiệp. Chi tiết xem file đính kèm:QD so124 ngay 14.4.2016 … [Chi tiết...]

Các mẫu giấy tờ liên quan đến nhiệm vụ Khoa học công nghệ các cấp

Tổng hợp các mẫu giấy tờ liên quan đến các loại nhiệm vụ Khoa học công nghệ các cấp, Danh sách như trong file kèm: 1. Mẫu văn bản của các Đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ. 2. Mẫu văn bản của các nhiệm vụ khuyến nông. 3. Mẫu văn bản của các TCVN. 4. Mẫu văn bản của các TBKT. 5. Mẫu văn bản của các Đề tài cấp Quốc gia. 6. Mẫu văn bản của các nhiệm vụ quỹ gen. 7. Mẫu văn bản của các Đề tài cấp cơ sở   Chi tiết : Mau giay to cac nhiem vu KHCN - Hoi dong cap Vien … [Chi tiết...]

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 30/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã ký kết ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư gồm 5 Chương với 20 Điều, ngoài Chương I (Những quy định chung) và Chương V (Tổ chức thực hiện) là những quy định cụ thể về: Quyết định phương thức khoán chi (Chương II); quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm … [Chi tiết...]

Công văn số 8904/BNN-KHCN ngày 29/10/2015 về việc đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản

Công văn số 8904/BNN-KHCN ngày 29/10/2015 về việc đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản Chi tiết xem công văn đính kèm: 8904-Bnn … [Chi tiết...]

Quyết định số: 4139/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/10/2015 của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” năm 2015

O

Ngày 20/10/2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 4139/QĐ-BNN-TCCB về việc tặng giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” năm 2015. Đây là Giải thưởng cao quý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được định kỳ tổ chức ba năm một lần, mỗi lần trao tặng tối đa 100 sản phẩm. Trong đợt xét tặng giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” năm 2015, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã có sản phẩm “Giống Keo lá tràm AA9” của nhóm tác giả (Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang … [Chi tiết...]

Quyết định số: 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/9/2015 của Bộ NN & PTNT về việc “Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

15-09-30 QD 3869

Quyết định số: 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/9/2015 của Bộ NN & PTNT về việc "Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" Chi tiết xem file đính kèm: QD3869-KHCN-2809 … [Chi tiết...]