3.Histories of control measures against some introduced pest and diseases offorest and forest products in Australia, Eldrige,R,H.

Tên gốc3.Histories of control measures against some introduced pest and diseases offorest and forest products in Australia, Eldrige,R,H.
Tên tạm dịchLịch sử của các biện pháp phòng trừ các loài sâu bệnh nhập nội hại rừng và lâmsản ở Australia
Người nhập liệu
Tác giảEldrige,R,H.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1987
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhSâu bệnh nhập nội; Lâm sản; Dương; Bệnh bạc lá; Chiến lược quản lý
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, PĐ
Tóm tắtCũng không diệt trừ được các bệnh gỉ của các loài dương (melampsora medusae, M.larici-populina),bệnh bạc lá (Dothistroma septospora). Không thể xác định được phí tổn về kinh tế của việc diệt trừ hoặc các biện pháp phòng trừ, bao gồm cả NC. Điều đó chứng tỏ là, cục Nông nghiệp Australia và cơ quan dịch vụ kiểm dịch cần được thu hút mạnh mẽ vào chiến dịch phòng trừ tới khi triển khai được chiến lược quản lý sâu bệnh có hiệu quả