Tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Phạm Quốc Chiến

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp về đề tài: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học chuyển hoá rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) kinh doanh gỗ nhỏ thành rừng kinh doanh gỗ lớn ở Bắc Giang. Chuyên ngành: Lâm sinh Mã số: 9 62 02 05. Nghiên cứu sinh:  Phạm Quốc Chiến. Thời gian:  8h30’, Thứ sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020. Địa điểm: Tại phòng Hội thảo - Tầng 2 – Nhà 7 tầng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà … [Read more...]

Tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp về đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm học và biện pháp kỹ thuật gây trồng loài Nghiến tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên Chuyên ngành: Lâm sinh Mã số: 9620205 Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thị Bích Ngọc Thời gian:  8h30’, Thứ tư, ngày 03 tháng 8 năm 2020. Địa điểm: Tại phòng Hội thảo - Tầng 2 – Nhà 7 tầng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trân trọng kính mời quí vị quan tâm … [Read more...]

Tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Vũ Đình Thịnh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam kính đề nghị Quí Báo cho đăng bản tin ngắn dưới đây: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp về đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ tạo ván composite vỏ cây Keo tai tượng (Acacia mangium Wild). Chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến Lâm sản. Mã số: 9 54 90 01. Nghiên cứu sinh:  Vũ Đình Thịnh. Thời gian:  8h30’, Thứ sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020. Địa điểm: Tại phòng Hội thảo - Tầng 2 – Nhà 7 tầng - Viện Khoa … [Read more...]

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa AFoCO và Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

Chiều ngày 14/7/2020 tại Hà Nội, được sự đồng ý của Tổng cục Lâm nghiệp và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ đã tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ với Tổ chức Hợp tác Lâm nghiệp Châu Á (AFoCO) về việc thực hiện Dự án “Cải thiện giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) để phục vụ trồng rừng trên đất thoái hóa vùng núi phía Bắc Việt Nam”. Đại diện của Tổng cục Lâm nghiệp tham dự lễ ký có GS. TS. Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng; lãnh đạo và chuyên viên … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phùng Văn Khang

Tên luận án “Nghiên cứu chọn giống, kỹ thuật gây trồng và khai thác mủ cây Trôm (Sterculia foetida L.) ở Ninh Thuận và Bình Thuận“. Chuyên ngành: Lâm sinh              Mã số: 9 62 02 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Văn Khang Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn; PGS.TS. Nguyễn Văn Thêm Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: (1) Những giống Trôm cho sản lượng mủ cao là BT01; BT02; BT03; BT04; BT05; BT07; NT08; … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Vũ Đình Thịnh

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ tạo ván composite vỏ cây Keo tai tượng (Acacia mangium Wild)” Chuyên ngành: Kỹ thuật Chế biến lâm sản                           Mã số: 9549001 Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Đình Thịnh Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Huy Đại; PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Xác định được đặc điểm cấu tạo hiển vi, siêu hiển vi, tính chất vật … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Quốc Chiến

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học chuyển hoá rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Willd) kinh doanh gỗ nhỏ thành rừng kinh doanh gỗ lớn ở Bắc Giang Chuyên ngành: Lâm sinh.       Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Quốc Chiến Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. TS Đặng Thịnh Triều; 2. TS Đặng Văn Thuyết Tên cơ sở đào tạo: Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: -  Tỉa thưa chưa ảnh hưởng ở mức thống kê có ý … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm lâm học và biện pháp kỹ thuật gây trồng loài Nghiến (Burretiodendron hsienmu Chun et How) tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên Chuyên ngành: Lâm sinh             Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bích Ngọc Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Võ Đại Hải Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Nghiên cứu bổ sung được một số đặc điểm lâm học loài Nghiến trong bối cảnh tài … [Read more...]

Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn

Dự án “Mở rộng hệ thống truy xuất thông minh nguồn gốc gỗ hợp pháp (iTwood) cho gỗ rừng trồng hộ gia đình để hỗ trợ triển khai hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp VNTLAS” do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện cần tuyển các vị trí chuyên gia như sau: 01 chuyên gia FLEGT 01 chuyên gia Lâm nghiệp 01 chuyên gia Kinh tế lâm nghiệp và chuỗi cung gỗ Yêu cầu công việc và mẫu hồ sơ Nội dung, yêu cầu công việc và mẫu hồ sơ được đề cập chi tiết … [Read more...]

Tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nông Phương Nhung

Sáng ngày 12/5/2020, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Nông Phương Nhung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh (mã số 9620205), với tên đề tài “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học phục vụ gây trồng và phát triển cây Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) ở phía Bắc Việt Nam” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Phạm Quang Thu và GS. TS. Bernard Dell. Các đại biểu tham dự buổi lễ có PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm … [Read more...]