Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn

Dự án “Mở rộng hệ thống truy xuất thông minh nguồn gốc gỗ hợp pháp (iTwood) cho gỗ rừng trồng hộ gia đình để hỗ trợ triển khai hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp VNTLAS” do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện cần tuyển các vị trí chuyên gia như sau: 01 chuyên gia FLEGT 01 chuyên gia Lâm nghiệp 01 chuyên gia Kinh tế lâm nghiệp và chuỗi cung gỗ Yêu cầu công việc và mẫu hồ sơ Nội dung, yêu cầu công việc và mẫu hồ sơ được đề cập chi tiết … [Read more...]

Tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nông Phương Nhung

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nông Phương Nhung với tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học phục vụ gây trồng và phát triển cây Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) ở phía Bắc Việt Nam. Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Quang Thu; GS. TS Bernard Dell. Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ ba, ngày 12tháng 5 năm 2020 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng, Viện … [Read more...]

Thông báo về việc điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

[Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nông Phương Nhung

Tên luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học phục vụ gây trồng và phát triển cây Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) ở phía Bắc Việt Nam. Chuyên ngành: Lâm sinh   Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nông Phương Nhung Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Phạm Quang Thu; GS.TS Bernard Dell Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Tăng trưởng trung bình của cây Sưa ở giai đoạn < 5 năm tuổi đạt 1,3 m về chiều cao và … [Read more...]

Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 2 năm 2019

Ngày 14/01/2020, tại TP Hà Nội, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 2 năm 2019 cho các nghiên cứu sinh khu vực phía Bắc đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2019. Buổi lễ có sự tham dự của GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; PGS.TS. Phí Hồng Hải – Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện tại Hà Nội; các giáo viên hướng dẫn khoa học; đại diện lãnh đạo cơ quan và bạn bè, đồng … [Read more...]

Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2019

Ngày 02/12/2019, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2019 cho các nghiên cứu sinh khu vực phía Nam đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2019. Buổi lễ có sự tham dự của GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; PGS.TS. Phí Hồng Hải – Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; TS. Kiều Tuấn Đạt – Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ; các giáo viên hướng dẫn khoa học; đại diện lãnh đạo cơ quan … [Read more...]

NCS La Ánh Dương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 26/11/2019, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) La Ánh Dương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp (mã số 9620207), với tên đề tài “Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và mục ruột của Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.) trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2” với sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa và TS. Phí Hồng Hải. Các đại biểu tham dự buổi lễ có … [Read more...]

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ở Việt Nam

Sau 3 năm thực hiện, Dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững cho các công ty lâm nghiệp tại Việt Nam (PSFM)” đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Một trong những kết quả quan trọng là thành lập và vận hành Trung tâm đào tạo về Quản lý rừng bền vững (QLRBV) và Chứng chỉ rừng (CCR). Kể từ khi thành lập, Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR đã tổ chức nhiều khóa đào tạo nâng cao năng lực QLRBV cho các cán bộ kỹ thuật và quản lý của các công ty lâm nghiệp và các bên liên quan. Nhằm chia sẻ kinh … [Read more...]

Tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh La Ánh Dương

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS La Ánh Dương với tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và mục ruột của Keo tai tượng (Acacia mangium Wild.) trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp; Mã số: 9620207. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hoàng Nghĩa; PGS. TS Phí Hồng Hải Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ ba, ngày 26 … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh La Ánh Dương

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và mục ruột của Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.) trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2”. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp;  Mã số: 9620207 Họ và tên nghiên cứu sinh: LA ÁNH DƯƠNG Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hoàng Nghĩa; TS. Phí Hồng Hải Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Mục tiêu chính của luận án … [Read more...]