Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2019

Ngày 02/12/2019, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2019 cho các nghiên cứu sinh khu vực phía Nam đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2019. Buổi lễ có sự tham dự của GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; PGS.TS. Phí Hồng Hải – Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; TS. Kiều Tuấn Đạt – Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ; các giáo viên hướng dẫn khoa học; đại diện lãnh đạo cơ quan … [Read more...]

NCS La Ánh Dương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 26/11/2019, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) La Ánh Dương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp (mã số 9620207), với tên đề tài “Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và mục ruột của Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.) trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2” với sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa và TS. Phí Hồng Hải. Các đại biểu tham dự buổi lễ có … [Read more...]

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ở Việt Nam

Sau 3 năm thực hiện, Dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững cho các công ty lâm nghiệp tại Việt Nam (PSFM)” đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Một trong những kết quả quan trọng là thành lập và vận hành Trung tâm đào tạo về Quản lý rừng bền vững (QLRBV) và Chứng chỉ rừng (CCR). Kể từ khi thành lập, Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR đã tổ chức nhiều khóa đào tạo nâng cao năng lực QLRBV cho các cán bộ kỹ thuật và quản lý của các công ty lâm nghiệp và các bên liên quan. Nhằm chia sẻ kinh … [Read more...]

Tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh La Ánh Dương

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS La Ánh Dương với tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và mục ruột của Keo tai tượng (Acacia mangium Wild.) trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp; Mã số: 9620207. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hoàng Nghĩa; PGS. TS Phí Hồng Hải Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ ba, ngày 26 … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh La Ánh Dương

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và mục ruột của Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.) trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2”. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp;  Mã số: 9620207 Họ và tên nghiên cứu sinh: LA ÁNH DƯƠNG Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hoàng Nghĩa; TS. Phí Hồng Hải Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Mục tiêu chính của luận án … [Read more...]

NCS Đinh Công Trình bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 06/9/2019, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Đinh Công Trình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh (mã số 9620205), với tên đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và kỹ thuật gây trồng Chò xanh (Termina myriocarpa Huerch ET M.A) vùng Tây Bắc” với sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Triệu Văn Hùng và TS. Phạm Đức Chiến. Các đại biểu tham dự buổi lễ có TS. Phí Hồng Hải, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các giáo … [Read more...]

NCS Trần Hồng Sơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 05/9/2019, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Trần Hồng Sơn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng (mã số 9620208), với tên đề tài “Điều tra, đánh giá một số đặc điểm lâm học và tăng trưởng làm cơ sở phát triển loài Giổi nhung (Paramichelia braianensis Dandy) theo hướng kinh doanh gỗ lớn ở Kon Hà Nừng, Tây Nguyên” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Nguyễn Ngọc Lung và TS. Phan Minh Sáng. Các đại biểu tham dự … [Read more...]

NCS Đàm Văn Toàn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 03/9/2019, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Đàm Văn Toàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng (mã số 9620211), với tên đề tài “Nghiên cứu quản lý bền vững bệnh rụng lá mùa mưa trên cây cao su do nấm Phytophthora spp. ở vùng Đông Nam Bộ” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Phạm Quang Thu. Các đại biểu tham dự buổi lễ có TS. Phí Hồng Hải, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, giáo viên hướng dẫn cùng … [Read more...]

Thông tin Hội nghị toàn cầu năm 2019 về Mô hình hóa sinh thái quốc tế, từ ngày 1-5 tháng 10 năm 2019 tại Áo

Hội nghị toàn cầu này do Elsevier và Hiệp hội quốc tế về Mô hình hóa sinh thái (viết tắt là ISEM) tổ chức từ ngày 1-5 tháng 10 năm 2019 tại CH Áo. Hội nghị thường niên hai năm này của ISEM nhằm mang lại cho các nhà khoa học từ tất cả các ngành và lĩnh vực ứng dụng thảo luận về việc sử dụng các mô hình sinh thái và sinh thái hệ thống. Hội nghị có sự tham gia của nhiều diễn giả nổi tiếng, các hội nghị chuyên đề được chủ trì bởi các nhà khoa học hàng đầu, phần phát biểu chung và áp phích cũng như … [Read more...]

Tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Đinh Công Trình

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đinh Công Trình với tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và kỹ thuật gây trồng Chò xanh (Termina myriocarpa Huerch ET M.A) vùng Tây Bắc. Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Triệu Văn Hùng; TS Phạm Đức Chiến Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ sáu, ngày 6 tháng 09 năm 2019 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng, Viện Khoa học Lâm … [Read more...]