Thông tin luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Hương

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên các quần xã thực vật rừng hỗn giao cây lá rộng, lá kim vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng Chuyên ngành: Lâm sinh                                      Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Hương Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đăng Hội và PGS.TS. Triệu Văn Hùng Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Thảm thực … [Read more...]

Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 31 năm 2019

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 như sau: 1. Các chuyên ngành đào tạo tiến sỹ: Gồm 5 chuyên ngành: a)     Lâm sinh (mã số: 9 62 02 05) b) Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 9 62 02 07) c) Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 9 62 02 08) d) Quản lý tài nguyên rừng  (mã số: 9 62 02 11) đ) Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 9 54 90 01) 2. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ: Người dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải có các … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Huỳnh Đức Hoàn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Huỳnh Đức Hoàn với tên đề tài luận án: Xác định sinh khối và trữ lượng các bon của rừng Đước đôi (Rhizophora apiculata Blume) trồng tại Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng; Mã số: 9620208. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Viên Ngọc Nam Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2019 tại Phòng Hội … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng Đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Vương Đức Hòa

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vương Đức Hòa với tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ và đặc điểm cấu trúc rừng của một số kiểu rừng chính tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Viên Ngọc Nam Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ sáu, ngày 05 tháng 04 năm 2019 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng, Viện Khoa học Lâm … [Read more...]

Thông tin luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Huỳnh Đức Hoàn

Tên luận án: Xác định trữ lượng các bon của rừng Đước đôi (Rhizophora apiculata Blume) trồng tại Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên ngành: Điều tra và quy hoạch rừng. Mã số chuyên ngành: 9.62.02.08 Họ và tên nghiên cứu sinh: Huỳnh Đức Hoàn Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Viên Ngọc Nam. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Dạng phương trình Y = a*Xb thể hiện tốt mối tương quan giữa … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng Đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Hoàng Quốc Bảo

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Quốc Bảo với tên đề tài luận án: Điều tra thành phần loài nấm Đông trùng hạ thảo tại Vườn quốc gia Hoàng Liên và nghiên cứu nuôi trồng loài Đông trùng hạ thảo bông tuyết (Isaria tenuipes) Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên rừng; mã số: 9620211. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Quang Thu Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ ba, ngày 19 tháng 03 năm 2019 tại Phòng Hội thảo tầng 2 … [Read more...]

Hội thảo tham vấn Chương trình đào tạo về Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Sau hai năm thực hiện dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững cho các công ty Lâm nghiệp tại Việt Nam”, Trung tâm đào tạo về Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng được thành lập vào ngày 12 tháng 11 năm 2018, trụ sở đặt tại TTNC Lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Dự án cũng đã hỗ trợ Trung tâm đào tạo xây dựng khung chương trình với 8 lĩnh vực chuyên gia và 36 môn học. Nhằm lấy ý kiến của các bên liên quan cho khung chương trình, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt … [Read more...]

Hội nghị quốc tế về Tính bền vững của môi trường và biến đổi khí hậu, 22-23 tháng 4 năm 2019 tại Osaka, Nhật Bản

Hội nghị với chủ đề “Các hoạt động nhân tạo và tác động tới biến đổi khí hậu” sẽ diễn ra từ ngày 22-23 tháng 4 năm 2019 tại Osaka, Nhật Bản. Hội nghị do Gavin Conferences tổ chức sẽ đề cập đến các khái niệm khoa học làm nền tảng cho công nghệ sinh học hiện đại và những thay đổi có thể được thực hiện để phát triển các sản phẩm và quy trình như nhiên liệu sinh học, hợp chất hoạt tính sinh học mới và công nghệ chuyển đổi chất thải. Những người tham gia cũng sẽ khám phá các khía cạnh đạo đức, kinh … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Vương Đức Hòa

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ và đặc điểm cấu trúc rừng của một số kiểu rừng chính tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước”. Chuyên ngành: Lâm học                    Mã số: 9620205          Họ và tên nghiên cứu sinh: Vương Đức Hòa Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Viên Ngọc Nam, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ   Chí Minh Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Tóm tắt những kết luận mới của luận án (1) Đã xác định được tính đa … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Hoàng Quốc Bảo

Tên luận án: Điều tra thành phần loài nấm Đông trùng hạ thảo tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, nghiên cứu nuôi trồng loài Đông trùng hạ thảo bông tuyết (Isaria tenuipes). Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng   Mã số: 9620211 Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Quốc Bảo Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Phạm Quang Thu Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Thành phần loài nấm ký sinh côn trùng ở VQG Hoàng Liên là rất … [Read more...]