Hội thảo khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 30/11/2016, tại Thái Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tới dự và điều hành Hội thảo có TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và đồng chí Nguyễn Thị Nga – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn Tỉnh Thái Bình, cùng các đại biểu là lãnh đạo các Viện Nghiên cứu, lãnh đạo các Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thái Bình.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tham dự hội thảo với các sản phẩm là các kết quả nghiên cứu của Viện đã được vào ứng dung trong thực tế, ngoài ra tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó giám đốc Viện đã có bài trình bày về các thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực lâm nghiệp và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

16-11-30 HN TBKT1

Trong giai đoạn từ 2000 đến năm 2015 Viện đã chọn tạo được 164 giống mới có năng suất, chất lượng cao, đạt bình quân từ 25-40 m3/ha/năm.

Kết quả nghiên cứu về lĩnh vực lâm sinh đã lựa chọn được lập địa, tập đoàn cây và các biện pháp kỹ thuật gây trồng rừng cho các loài cây chủ lực, cây trồng chủ yếu ở một số vùng sinh thái. Đặc biệt trong thời gian gần đây các nghiên cứu bước đầu đã xác định được các giải pháp kỹ thuật trong kinh doanh trồng rừng gỗ lớn, góp phần nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất lâm nghiệp, tăng lượng gỗ xẻ rõ rệt so với biện pháp lâm sinh truyền thống. Các quy trình trồng rừng gỗ lớn và quản lý lập địa bền vững trong kinh doanh rừng trồng keo và bạch đàn đã tăng năng suất rừng thêm từ 4-8 m3/ha/năm nâng cao hiệu quả kinh tế trong kinh doanh rừng trồng tăng 25 – 52,5%.

Về lĩnh vực công nghiệp rừng, kết quả nghiên cứu đã thiết kế, chế tạo được các thiết bị phục vụ công tác trồng rừng như nhà giâm hom cây lâm nghiệp cải tiến; máy cày ngầm làm đất trồng rừng; máy cày chảo, cày không lật chăm sóc rừng trồng; máy phun thuốc trừ sâu cho rừng trồng với giá thành phù hợp với điều kiện sản xuất lâm nghiệp hiện nay tại Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ…; đã chế tạo các thiết bị và công nghệ chế biến, bảo quản gỗ rừng trồng cho một số loài cây chủ lực.

Các kết quả nghiên cứu nổi bật về giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh cũng như công nghệ chế biến, bảo quản cho các loài cây chủ lực, chủ yếu của Viện trong thời gian qua đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của ngành.

16-11-30 HN TBKT2

Tin mới nhất

Các tin khác