Tóm lược chính sách – Kêu gọi xây dựng chiến lược thuần hóa các loài cây rừng tại Việt Nam

15-03-27 Policy inBrief

THÔNG ĐIỆP CHÍNH

Một chiến lược quốc gia về thuần hóa các loài cây rừng là rất cần thiết để thúc đẩy việc bảo tồn, sử dụng và phát triển những loài cây bản địa quý hiếm và có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam.

– Cần có các chính sách hỗ trợ đầu tư để khuyến khích phát triển giống và cải thiện quản lý chất lượng giống.

– Cần ưu tiên nghiên cứu các đặc tính sinh lý sinh thái với đa dạng các loài cây nhằm lựa chọn các loài cây phù hợp với điều kiện sinh thái và biến đổi khí hậu.

– Bảo tồn nguồn gen không những cần tập trung ở cấp độ ngân hàng gen mà còn cần bảo tồn ở cấp trang trại để phục vụ tốt cho công tác thuần hóa.

– Bộ tiêu chí xác định các loài cây ưu tiên cho công tác thuần hóa nên bao gồm: Tầm quan trọng của quốc gia;Tầm quan trọng của từng vùng sinh thái; Mức độ phù hợp cho quy mô nông hộ và trồng rừng; Nhu cầu của thị trường; Giá trị sản phẩm; Thiếu hụt khi thu gom vật liệu giống; Các mức độ đe dọa; và Tính thích ứng

Xem thêm: Delia et al TREE DOMESTICATION BRIEF VIET NAM-VN-final

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]