Tiềm năng bột giấy của gỗ thông Caribê,Trồng ở nước ta

Thông Caribê (Pinus caribaea Morelet) là loài cây mới được nhập và gây trồng ở nước ta chưa lâu, diện tích gây trồng chưa nhiều. Song, so với các loài thông bản địa như: thông ba lá, thông mã vĩ và thông nhựa, thông Caribê là loài cây sinh trưởng nhanh hơn cả về đường kUnh và chiều cao, thân hình thẳng và đẹp, cành nhánh nhỏ, mấu mắt Ut. Mặt khác, biên độ sinh thái rộng, thUch ứng với nhiều vùng sinh thái của nước ta (PhU Quang Điện và cộng sự, 2001) nên diện tUch trồng thông Caribê ở nước ta hiện nay đang ngày càng được mở rộng.

Do vậy, việc nghiên cứu nâng cao năng suất chất lượng gỗ cũng như nghiên cứu tiềm năng và chất lượng bột giấy của loài cây này là cần thiết. Thực hiện đề tài “Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển gỗ nguyên liệu cho xuất khẩu”, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Viện Công nghiệp Giấy-Xenluylô bước đầu nghiên cứu xác định tiềm năng bột giấy của một số loài cây mọc nhanh, trong đa ca thông Caribê. Do thông Caribê là loài mới được gây trồng ở nước ta, chưa ca đủ các cấp tuổi khác nhau để thu thập mẫu và chế biến thử nên kết quả nghiên cứu còn hạn chế. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu bước đầu dưới đây cũng đã làm sáng tỏ tiềm năng bột giấy của loài cây này giúp cho việc định hướng phát triển ca hiệu quả hơn.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]