Thông tin về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Minh Tuấn

Ngày 26 tháng 01 năm 2015 tại Vườn Quốc gia Ba Vì, NCS Trần Minh Tuấn đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch ở Vườn Quốc gia Ba vì; chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05

Thầy hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn

Đóng góp mới của luận án:

1. Đã góp phần hoàn thiện danh lục thực vật bậc cao có mạch ở VQG Ba Vì gồm 2.181 loài thuộc 955 chi của 207 họ và 6 ngành thực vật, trong đó bổ sung thêm được 1.047 loài so với danh lục đã công bố trước đó.

2. Đã xác định được các nguyên nhân suy giảm đa dạng thực vật và đề xuất các giải pháp bảo tồn và quản lý bền vững tài nguyên thực vật ở VQG Ba Vì

DSC05312

 Hình ảnh: NCS Trần Minh Tuấn và các thành viên trong Hội đồng

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]