Thông báo tuyển tư vấn cá nhân của UNDP

Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đang cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ phân tích chi phí – lợi ích trong việc xây dựng dự thảo thông tư liên tịch về nguồn tài chính cho đa dạng sinh học, gồm:

     – 01 trưởng nhóm là tư vấn quốc gia

     – 01 tư vấn quốc gia về đa dạng sinh học

     – 01 tư vấn quốc gia về tài chính

Thuộc dự án: Gỡ bỏ những rào cản gây ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý khu vực phòng hộ ở Việt Nam.

Thời gian làm việc: Từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2014.

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 17 tháng 4 năm 2014.

Thông tin chi tiết vui lòng xem:

     – Procurement Notice

     – Annex VII – Format of Financial offer

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]