Thông báo bán đấu giá tài sản là rừng trồng thuộc trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Cam Ly, phường 5, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ QĐ số 353/QĐ/KHLN-KH ngày 30/7/2014 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc Phê duyệt thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ, củi rừng trồng để lấy đất bố trí nhiệm vụ trồng rừng cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản là rừng trồng như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Rừng trồng từ nguồn vốn ngân sách, diện tích 1,5 ha với các loài cây trồng Keo, Thông ba lá và Bạch đàn thuộc trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Cam Ly, phường 5, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

2. Thông tin về gói thầu và giá khởi điểm như sau:

TB VienNTB&TN BanDGrung

3. Số tiền bảo lãnh dự thầu: 15% giá trị gói thầu

4. Thời gian thực hiện:

–          Thời gian xem rừng: từ ngày 06/8/2014 – 10/8/2014.

–          Thời gian bán hồ sơ đấu giá và nộp tiền bảo lãnh dự thầu: Từ 08 giờ ngày 07/7/2014 đến trước 10 giờ ngày 11/7/2014 (Trong giờ hành chính) tại Văn phòng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Địa chỉ: số 9 đường Hùng Vương, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

–          Thời gian mở hồ sơ đấu giá: vào lúc 10 giờ ngày 15/8/2014 tại Văn phòng Viện

–          Thời gian khai thác không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

5. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Điện thoại cơ quan: 063.3822131 hoặc ông Nhân: 0918746714; ông Sơn: 0909267468.

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]